Cégismertető | Elérhetőség
Újdonságok | Régi könyvek | Metszetek | Térképek | Képeslapok | Aprónyomtatványok | Antikvár könyvek | Új könyvek | Régiségek | Lakásdísz, lakáskultúra
Rendelés | Szállítás | Könyvespolc
Eddigi megrendelések | Előjegyzés | Hírlevél | Cikkek, írások
Régi könyvek | Metszetek | Térképek | Képeslapok | Aprónyomtatványok | Antikvár könyvek | Régiségek
Névmutató | Címmutató | Nyomdahelyek
 

Újdonságok
Régi könyvek
Metszetek
Térképek
Képeslapok
Aprónyomtatványok
Antikvár könyvek
Új könyvek
Régiségek
Lakásdísz, lakáskultúra
Keresés
Csak a készleten:
Régiségek, ritkaságok
Almanach, naptár, kalendárium, zsebkönyv
Bibliofilia, számozott könyvek
Bűnügy
Családtörténet
Dedikált, aláírt
Egyéb
Életrajz
Első kiadások
Erdély, székelyek
Erotika
Fantasztikus-irodalom
Filozófia
Földrajz
Folyóirat, újság
Gasztronómia
Szakácskönyv, cukrászat
Szőlészet, borászat
Gazdaság
Bányászat
Ipar
Kereskedelem
Közlekedés
Geológia
Helytörténet
Hobbi
Alpinizmus
Autó-motor
Bélyeggyűjtés
Foto
Hajó
Kártya, játék
Kertészet
Műgyűjtés
Numizmatika
Sport
Humor, anekdota
Idegen nyelvű könyvek
Irodalomtörténet
Irodalom
Irodalomtudomány
Magyar irodalom
Antológia
breviárium
dráma
elbeszélés
kritika
Népi írók
novella
regény
színmű
tanulmány
vers
Világirodalom
Jog
Judaika
Könyvészet
Lexikon, enciklopédia
Mese, ifjúsági és gyermekkönyvek
Mezőgazdaság, biológia
Állatvilág
Erdőgazdaság
Kertészet
Növényvilág, botanika
Miniatűr könyv
Műszaki könyvek
Művelődéstörténet
Művészettörténet
Művészet
Építészet
Fényképészet
Festészet
Iparművészet
Népművészet
Színészet
Szobrászat
Zene
Néprajz
Nyelvészet
Oktatás
Szótár
Tankönyv
Orvosi
Politikai
Pszihológia
Régészet
Régi nyomtatványok
Sajtó
Spiritizmus
Szabadkőművesség
Szociológia
Szórakoztató irodalom
Társadalom
Térképészet
Térképpel illusztrált könyv
Természettudományok
Csillagászat
Fizika
Geológia
Kémia
Matematika
Töredék kötetek
Történelem
Egyetemes
európai
világtörténet
Hadászat, hadtörténet
Magyar
őstörténet
árpádház
középkor és kora újkor 1307-1703
Rákóczi és kora
felvilágosodás kora
reform kor
1848-49
kiegyezés kora
monarchia
első világháború
1919-1940
második világháború
1945 után
1956
Útikönyv, útikalauz
Útleírás
Vadászat, horgászat, halászat
Vallás
Buddhizmus
Egyéb
Egyetemes
Egyházi jog
Hinduizmus
Kereszténység
biblia
Mohamedán
Teológia
Zsidó

antik könyv, antikkönyv, régi könyv, használt könyv, metszet, képeslap, térkép, biblia, szótár, naptár, antikvárium, régiség, antik irodalom, régikönyv, régi képeslap, régi térkép, aprónyomtatvány, papírrégiség


A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.

Ön a 58066167. látogatónk.


Kedves Vásárlóink,

átvételi helyszín: XIII. kerület. Tüzér u 1.
TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS!!!

SZÁLLÍTÁS MPL futárszolgálattal:

átutalással: 950 Ft
utánvéttel: 1300 Ft


Régi könyvek

     

Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája, mellyet a penitentzia-tartó Dávid királynak példája és ötvenedik zoltára-szerént minden meg-térő bűnösnek hasznára olasz nyelven elé-adott Diotallevi Sándor Jézus-társaságának szerzetes papja.
Diotallevi Sándor


Szerkesztő :
Kiadva : 1763
Kiadás helye : A Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betöivel
Kiadó :
Oldalszám : XXIV + 294 p
Állapot : Aranyozott és bordázott gerincű bőrkötésben, pirosra színezett lapszélekkel, kötés felső borító jobb alsó sarkán kissé sérült, egyébként jó állapotú.
Méret : 198 mm
Nyelv : magyar
Azonosító : 82238
Kategória : Régi nyomtatványok / Vallás / Kereszténység / Régiségek, ritkaságok

Ár: 36.000 Ft

Leírás

Magyarra fordítá Molnár János ugyan azon társaság-béli szerz. pap.

Molnár Ker. János,

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap, később apát, szül. 1728. jún. 13. (kereszteltetett) Csécsényben (Győrm.), hol atyja Szabó György molnármester volt és ezért közönségesen Molnárnak hítták, s e név maradt a fiúra is. Édes anyját korán elvesztette s atyja Győrbe küldte parvistának, onnét Pozsonyba került, mindkét helyen a jezsuiták vezetése alatt végezte a gymnasium négy alsó osztályát 17 éves koráig. 1745. okt. 15. lépett a rendbe és Bécsbe küldték, hol két próbaévet töltött: azután Szakolczán tanulta a rhetorikát és poetikát, míg a philosophiára Gráczba küldték, innét Kassára került, hol a theologiát tanulta, nemsokára azonban tanítania is kellett: Sárospatakon, Kassán, Esztergomban, Budán és Nagyszombatban. 1756-ban ismét Gráczba küldték, hogy theologiai tanulmányait befejezze, négy évet töltött itt és a régiségek búvárlásába is belemerült. 1759-ben szentelték pappá Nagyszombatban. Tanuló évei alatt elsajátította a német és franczia nyelvet, a görögön (melyben rendkívül jártas volt, és a zsidón kívül). Az iskola tárgyait is mind kiváló kedvvel tanulta, feljegyezték róla, hogy kedves tanulmányai voltak a költészet, a szónoklat, történet, természettan, bölcselet és theologia. 1759-ben elfoglalta a tanári katedrát Nagyszombatban, hol 1767-ig tanította az ethikát, ékesszólástant és bölcseletet, 1769-ben Kolozsvárt, majd 1772-ig a theologiát Győrött, azután Budán és újra Győrött adta elő. 1773-ban Patachich Ádám püspök elkérte rendjétől, mire Nagyváradon theologus és könyvtárnok volt, a rend feloszlatása után 1774-ben Győrmegyében születése helyén lelkészkedett. 1776-ban a budai akadémia igazgatójává nevezték ki, 1777-ben pedig, midőn az egyetemet áthelyezték Nagyszombatból Budára, kir. tanácsossá és az egyetemi tanács assessorává s egyidejüleg kinevezték szombathelyi kanonokká, 1780-ban bélakuti apáttá. 1764-től 1784-ig működött mint tanár és sok mindenféle tudományt tanított, legkivált philosophiát, theologiát és a latin meg a görög nyelvet, behatóan foglalkozott azonban a physikával is. Mint tanárt rendkívül dicaéri Ürményi József, ki tanítványa volt és kiemeli, hogy mindenkor a jeles tanító mintaképe volt. 1784-ben II. József császár kinevezte szepesi kanonokká. Husz évet töltött itt elvonulva, csendes, de folytonos munkában. A szepesi káptalan irattárában található feljegyzések szerint minden idejét, mely a kar-ima és más kötelességei elvégzése után maradt, könyvolvasással és írással töltötte. 1787-ben Kazinczy is meglátogatta. Életének végén aggkora mellett, súlyosabb mellbaj is gyötörte s öt napi betegség után 1804. febr. 15. Szepes-Váralján meghalt. A szegények iránt jótékony és bőkezű volt, mindazonáltal pénzének legnagyobb részét a tudományokra fordította, műveit többnyire saját költségén adta ki. Az a különös szokása volt. hogy minden társaságtól elvonultan otthon tartózkodott. Kazinczy is megjegyzi róla, hogy «igen nyájas, de sohasem nevet». A Tudom. Gyűjtemény szerint hatodfél lábnyi magas, inkább sovány, mint hizott, barna hajú ember volt. Mindig komoly, de nem mogorva, tekintete nyilt és élénk, társalgása nyájas volt.
E-mail cím :
Jelszó :
Elfelejtette a jelszavát?


Újdonságok


Két kéz
Illyés Gyula

Kiadva:
1.500 Ft


Mérlegen
Fodor József

Kiadva: 1945
1.900 Ft


Pikánt vázlatok az élet- és töténelemből
Szendrői Aszalay József

Kiadva: 1864
5.500 Ft


Szárny és piramis
Nagy László

Kiadva: 1980
2.000 FtToplistaQ. F. Horátius ódái. Öt könyv. (Ford.: Virág Benedek)
Horatius Q[uintus] F[laccus]

Kiadva: 1824
40.000 FtIdvesseges Beszélgetések, Némelly válogatott Szent Irásbéli hellyekrúl.
Otrokocsi [Fóris Ferenc], Francisc(us) Foris

Kiadva: 1683
195.000 Ft
 

 

 

 

 
Az Antikvárium adatvédelmi elvei :: GYIK :: Linkek :: Sitemap