Cégismertető | Elérhetőség
Újdonságok | Régi könyvek | Metszetek | Térképek | Képeslapok | Aprónyomtatványok | Antikvár könyvek | Új könyvek | Régiségek | Lakásdísz, lakáskultúra
Rendelés | Szállítás | Könyvespolc
Eddigi megrendelések | Előjegyzés | Hírlevél | Cikkek, írások
Régi könyvek | Metszetek | Térképek | Képeslapok | Aprónyomtatványok | Antikvár könyvek | Régiségek
Névmutató | Címmutató | Nyomdahelyek
 

Újdonságok
Régi könyvek
Metszetek
Térképek
Képeslapok
Aprónyomtatványok
Antikvár könyvek
Új könyvek
Régiségek
Lakásdísz, lakáskultúra
Keresés
Csak a készleten:
Régiségek, ritkaságok
Almanach, naptár, kalendárium, zsebkönyv
Bibliofilia, számozott könyvek
Bűnügy
Családtörténet
Dedikált, aláírt
Egyéb
Életrajz
Első kiadások
Erdély, székelyek
Erotika
Fantasztikus-irodalom
Filozófia
Földrajz
Folyóirat, újság
Gasztronómia
Szakácskönyv, cukrászat
Szőlészet, borászat
Gazdaság
Bányászat
Ipar
Kereskedelem
Közlekedés
Geológia
Helytörténet
Hobbi
Alpinizmus
Autó-motor
Bélyeggyűjtés
Foto
Hajó
Kártya, játék
Kertészet
Műgyűjtés
Numizmatika
Sport
Humor, anekdota
Idegen nyelvű könyvek
Irodalomtörténet
Irodalom
Irodalomtudomány
Magyar irodalom
Antológia
breviárium
dráma
elbeszélés
kritika
Népi írók
novella
regény
színmű
tanulmány
vers
Világirodalom
Jog
Judaika
Könyvészet
Lexikon, enciklopédia
Mese, ifjúsági és gyermekkönyvek
Mezőgazdaság, biológia
Állatvilág
Erdőgazdaság
Kertészet
Növényvilág, botanika
Miniatűr könyv
Műszaki könyvek
Művelődéstörténet
Művészettörténet
Művészet
Építészet
Fényképészet
Festészet
Iparművészet
Népművészet
Színészet
Szobrászat
Zene
Néprajz
Nyelvészet
Oktatás
Szótár
Tankönyv
Orvosi
Politikai
Pszihológia
Régészet
Régi nyomtatványok
Sajtó
Spiritizmus
Szabadkőművesség
Szociológia
Szórakoztató irodalom
Társadalom
Térképészet
Térképpel illusztrált könyv
Természettudományok
Csillagászat
Fizika
Geológia
Kémia
Matematika
Töredék kötetek
Történelem
Egyetemes
európai
világtörténet
Hadászat, hadtörténet
Magyar
őstörténet
árpádház
középkor és kora újkor 1307-1703
Rákóczi és kora
felvilágosodás kora
reform kor
1848-49
kiegyezés kora
monarchia
első világháború
1919-1940
második világháború
1945 után
1956
Útikönyv, útikalauz
Útleírás
Vadászat, horgászat, halászat
Vallás
Buddhizmus
Egyéb
Egyetemes
Egyházi jog
Hinduizmus
Kereszténység
biblia
Mohamedán
Teológia
Zsidó

antik könyv, antikkönyv, régi könyv, használt könyv, metszet, képeslap, térkép, biblia, szótár, naptár, antikvárium, régiség, antik irodalom, régikönyv, régi képeslap, régi térkép, aprónyomtatvány, papírrégiség


A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.

Ön a 75202580. látogatónk.


Kedves Vásárlóink,

átvételi helyszín: XIII. kerület. Tüzér u 1.
TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS!!!

SZÁLLÍTÁS MPL futárszolgálattal:

átutalással: 1300 Ft
utánvéttel: 1600 Ft


Régi könyvek

     

Zrínyi Miklós II. kötet, 1 füzet.
gróf Széchy Károly


Szerkesztő : Schnönherr Gyula
Kiadva : 1898
Kiadás helye : Franklin Társulat Nyomdája
Kiadó : Magyar Történelmi Társulat
Oldalszám : 128p
Állapot : Papírborítóban, jó állapotban..
Méret : 247mm
Nyelv : magyar
Azonosító : 81016
Kategória : Történelem / Magyar / Töredék kötetek / Életrajz

Ár: 5.000 Ft

Leírás

Magyar Történeti Életrajzok XIV. évf. 1. füzet

Szövegközti és egészoldalas képekkel, egykorú ábrázolásokkal gazdagon illusztrált.

Széchy Károly (Cegléd, 1848. február 18. – Budapest, 1906. január 3.) irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
A gimnáziumot Szarvason, az egyetemet Pesten végezte, ezután a hírlapírói pályára lépett. Az Ellenőr irodalmi rovatát vezette, majd a lap segédszerkesztője volt és számos bírálatot és egyéb cikket is írt (1873-78). Bölcselet-doktori oklevelének megszerzése után Német- és Olaszországban hosszabb tanulmányutat tett. Mikor hazatért 1880-ban a kolozsvári állami felsőbb leányiskolánál vállalt rendes tanári állást, egyszersmind 1885-90-ig a kolozsvári egyetem magán- és ugyanott 1890. augusztus 8-ától a magyar irodalom rendes és 1894. június 30-ától az esztétika tanára lett. 1905. elején Budapestre került, mint Gyulai Pál tanszékének örököse. A Magyar Tudományos Akadémia 1902. május 5-én a választotta levelező tagjának.
Munkássága:
* Bessenyei György, Irodalmi tanulmány. Pest, 1872.
* Szép Ilonka. Verses regény tíz énekben. Bpest, 1881. (Ism. Egyetértés 92. sz.).
* KAZINCZY FERENC Levelezése. Szerk. Váczy János. I. köt. 1763-1789. II. köt. 1790- 1802., (Ismerteti SZÉCHY KÁROLY). - VÁCZY JÁNOS. Észrevételek a "Kazinczy Ferenc levelezése" című cikkre (Felelet Széchy Károly úrnak). - SZÉCHY KÁROLY. Válasz a feleletre (Váczy János úrnak)., Erdélyi Múzeum, 1891. 507-544. o. 1892. o.68, 138-152, 152-163. o.

Széchy gúnyos, nyegle hangnemben írt bírálatot. Váczy válaszolt Széchy támadására, aki ismét neki rontott. Széchy stílusára jellemző a viszontválasz egy részlete, mely ugyancsak az Erdélyi Múzeumban jelent meg. „…Váczy János a maga tehetetlen vergődésében felemlíti, hogy el¬ítéljük őt, mint akinek sem elég éber szeme, sem elég korismerete, sem elég széles tudása, aztán nagy hadonászva kérdi: miből következtetjük, hogy nincs elég korismerete? Mindenesetre megindító szerénység, hogy az éber szemről és széles tudásról önmaga lemond, de okosabbat cselekszik vala, ha az elég korismeretet sem követeli magának. Nem emberies dolog ugyan, hogy az egyszer elejtett vadat újra összelövöldözzük: de mentségünk lehet, hogy Váczy maga kényszerít reája. Miből következtetjük? Nemcsak következtetjük: de be is bizonyítottuk egy hosszú tanulmánnyal, 38 lapon keresztül, az ada¬tok egész halmazával. Megolvashatja a közönség ismét, ha tetszik. Tizenhat levél ellen tettünk kifogást…” (A KazLev, Váczy 21 kötetes munkája – és több monográfiája - minden napi olvasmánya a Kazinczyval foglalkozó szakembernek. Ki olvassa ma - Zrínyi monográfiája kivételével - Széchyt?)

* Vajda Péter élete és művei. Bpest, 1892.
* Gróf Zrinyi Miklós a költő 1620-1664. U. ott. 1896. 1899-1903. Öt kötet. (M. Történeti Életrajzok, Ism. Budapesti Hírlap 1896. 264. sz., Kath. Szemle 1897. és polemia. Budapesti Szemle 1903. 113. k. Pesti Hírlap 23. sz.).
* Balassa Bálint és Zrínyi Miklós. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta. U. ott, 1905. (Magyar Remekírók I.).
* Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664, Budapest,1899, Magyar Történelmi Társulat


Tartalom


Sorozat: Magyar Történeti Életrajzok - A sorozat további kötetei:
E-mail cím :
Jelszó :
Elfelejtette a jelszavát?


Újdonságok


Mérlegen
Fodor József

Kiadva: 1945
1.900 Ft


Szárny és piramis
Nagy László

Kiadva: 1980
2.000 Ft


Dr. Oetker rezepte

Kiadva: é.n.
1.500 Ft
Toplista


Idvesseges Beszélgetések, Némelly válogatott Szent Irásbéli hellyekrúl.
Otrokocsi [Fóris Ferenc], Francisc(us) Foris

Kiadva: 1683
195.000 Ft
 

 

 

 

 
Az Antikvárium adatvédelmi elvei :: GYIK :: Linkek :: Sitemap